CUM SE CALCULEAZA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU , IN CAZUL INCUVIINTARII ACORDULUI DE MEDIERE

Cum se calculeaza taxa judiciara de timbru , in cazul incuviintarii Acordului de mediere

Posted on 31/08/2013 by costinaso

Mediator Dorin Ilie, juridice.ro

 Conform Legii medierii nr. 192/2006, partile care au apelat la mediere si in urma procesului de mediere au ajuns la o intelegere, transcrisa intr-un Acord de mediere, pot supune Acordul de mediere incuviintarii instantei de judecata ori autentificarii notariale.

Instanta de judecata va lua act de Acordul de mediere, va verifica daca acesta indeplindeste conditiile de legalitate, si va da o hotarare de expedient care va cuprinde exact intelegerea partilor.

Pentru incuviintarea Acordului de mediere de catre instanta de judecata partile vor trebui sa achite o taxa de timbru, special calculata conform OUG nr. 80/2013.  Prin noua Ordonanta privind taxele de timbru, cuantumul taxei se modifica substantial in beneficiul cetateanului atunci cand acesta apeleaza la mediator pentru solutionarea conflictului lui prin mediere inaintea deschiderii unui proces judiciar.

 Astfel pentru cererea de incuviintare a Acordului de mediere se va plati o taxa de timbru judiciar de doar 20 de lei. Atunci cand prin Acordul de mediere se realizeaza un transfer de proprietate ori a altui drept real, ori Acordul priveste un partaj judiciar, la aceasta taxa fixa de 20 de lei se adauga 50% din valoarea care ar fi fost platita in cazul in care conflictul se solutiona in instanta de judecata.

 Astfel articolul 11 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 dispune ca: “alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza: a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere – 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5.”

 Articoul 5 alin. (1)  din aceeasi Ordonanta are urmatorul enunt: “cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel: a) stabilirea bunurilor supuse impartelii – 3% din valoarea acestora; b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar; c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna – 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita; d) cererea de raport – 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita; e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive – 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor; f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile. Alin. (2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.”

 Pentru cauzele de pe rolul instantelor, dispozitiile privind medierea raman aplicabile asa cum sunt stabilite in Legea Medierii nr. 192/2006 la articolele 61-63. In acest sens, partile dintr-un proces pot oricand apela la medierea litigiului, judecatorul luand act de vointa lor si dispunand suspendarea cauzei pana la finalizarea procesului de mediere.

Mai mult decat atat, judecatorul, in baza rolului sau activ, atunci cand pe parcursul procesului considera ca partile au o anumita disponibilitate spre o solutionare amiabila, le poate invita pe acestea sa participe la o sedinta de informare privind medierea. Acestea, dupa contactarea mediatorului si parcurgerea sedintei de informare, decid daca isi solutioneaza litigiul prin mediere, ori se intorc in faza judiciara a procesului.

 O situatie aparte exista in ceea ce priveste taxele de timbru ce trebuie platite atunci cand Acordul de mediere priveste un litigiu pe rolul instantelor de judecata. In acest sens, art. 63 alin. (1) din Legea Medierii dispune ca: in cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare. Dispozitiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator. Alin. (2) dispune ca: odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale (2^1). Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificat de mostenitor.

 Asadar, in cazul incuviintarii Acordurilor de mediere ce privesc litigiile de pe rolul instantelor taxele de timbru se returneaza partilor din litigiu, cu exceptia Acordurilor de mediere ce privesc transferul drepturilor de proprietate, constituirea de drepturi reale imobiliare, cauze si partaje succesorale.

 Oferirea de catre stat a unor avantaje substantiale financiare in ceea ce priveste taxele de timbru la incuviintarea Acordului de mediere este o incurajare a cetatenilor pentru solutionarea conflictelor prin mediere, extrajudiciar. Pe langa aceste beneficii financiare majore, avantajul sedintei de informare privind medierea, sedinta care este gratuita, vine sa ajute cetatenii sa isi solutioneze disputele prin mediere, prin dialog si negociere, economisind timp, bani, cautand si analizand solutii multumitoare impreuna cu mediatorul.

 Contactul cu mediatorul din etapa de informare privind medierea va ajuta partile sa aleaga, in cunostinta de cauza, calea judiciara, ori calea medierii – cu mult mai avantajoasa. In acest context, accesul la justitie se face incepand cu 01.08.2013 prin poarta medierii.         

Mediator, Dorin Ilie, juridice.ro

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasati un comentariu