CUM SE CALCULEAZA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

CUM SE CALCULEAZA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

 

Avand in vedere modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul civil Guvernul a adoptat noile taxe de timbru .

Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a) pana la valoarea de 500 lei – 8 %, dar nu mai putin de 20 lei;
b) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei;

c) intre 5001 lei si 25.000 lei – 355 + 5% pentru ce depaseste 5000 lei

d) intre 25.001 lei si 50.000 lei -1355 lei + 3 % pentru ce depaseste 25.000 lei;

e) intre 50.001 lei si 250.000 lei -2105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei – 6105 lei + 1% pentru ce depaseste 200.000 lei.

Se taxeaza potrivit in acest mod si urmatoarele categorii de actiuni:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de 
timbru daca este accesorie acestor cereri;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui 
drept patrimonial;
c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor
bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:

a) stabilirea bunurilor supuse impartelii – 3% din valoarea acestora; b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de 
proprietatecomuna – 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport – 3 % din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesiv – 3 % din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
g) cererea de 
partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3 % din valoarea masei partajabile.
Daca cererile in materia partajului judiciar se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se timbreaza cu o singura taxa, de 5% din valoarea masei partajabile.
Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se taxeaza astfel:
a) cereri de 
recuzare in materie civila – pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea -100 lei;
b) cereri de stramutare in materie civila -100 lei;
c) cereri de 
repunere in termen – 20 lei;
d) cereri de 
perimare – 20 lei;
e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din 
Codul de procedura civila – 20 lei;
f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din 
Codul de procedura civila – 20 lei;
g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor – 50% din taxa judiciara de 
timbrupentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;
h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute -50 lei;
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre
instanta -0,20 lei/pagina;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie -1 leu/pagina;
k) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora -1 leu/pagina;
l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
Taxele judiciare de 
timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:
a) pentru cererea de 
divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Codul civil – 200 lei;
b) pentru cererea de 
divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil – 100 lei;
c) pentru cererea de 
divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil – 50 lei;
d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii – 50 lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de 
divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui 6 sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei – 20 lei fiecare cerere;
f) orice alta 
cerere neevaluabila in bani – 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru.
Se taxeaza cu 20 de lei urmatoarele actiuni si cereri, inclusiv cererile pentru exercitarea cailor de atac:
a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de munca si cele privind solutionarea conflictelor colective de munca, precum si executarea hotararilor pronuntate in aceste litigii;
b) raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special.
Actiunile formulate in domeniul drepturilor de 
autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru recunoasterea dreptului de 
autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora, ori pentru restabilirea dreptului atins – 100 lei;
b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de 
titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului – 100 lei;
In materie contraventionala
plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei.
Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului, se taxeaza cu 50 lei.
Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere – 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de 
proprietate sau al altui drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate;
b) cereri in legatura cu 
masurile asiguratorii -100 lei; cand cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza cu 1000 lei;
c) contestatia privind tergiversarea procesului si 
plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei – 20 lei.
Recursul impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 100 lei daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din 
Codul de procedura civila.
In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de 
drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani, recursul de taxeaza cu 50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei; in aceeasi ipoteza, pentru cererile neevaluabile in bani, cererea de recurs se taxeaza cu 100 de lei.
Recursul 
incident si recursul provocat se taxeaza dupa regulile mai sus.
Este scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice 
cerere pentru exercitarea unei cai de atac, ordinare si extraordinare, impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa judiciara de timbru.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasati un comentariu