Servicii

BIROUL DE MEDIATOR – VIOREL POPA

OFERA SERVICII DE MEDIEREA CONFLICTELOR IN URMATOARELE DOMENII DE ACTIVITATE:

DREPT CIVIL :

 • Granituire;
 • Revendicare;
 • Pretentii;
 • Evacuare;
 • Obligatia de a face;
 • Partaje ;
 • Succesiuni;
 • Raporturi locative,etc.

DREPTUL FAMILIEI:

• Desfacerea casatoriei si rezolvarea aspectelor accesorii divortului:

a. Incredintarea minorilor;
b. Contributia la intretinerea minorilor;
c. Stabilirea domiciliului minorilor;
d. Exercitiul drepturilor parintesti (programul de vizita);
e. Numele purtate de catre soti dupa casatorie;
f.  Partajul bunurilor dobandite in timpul casatoriei;

• Alte neintelegeri aparute intre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

DREPT PENAL :

 • Lovirea sau alte violente;
 • Vatamarea corporala ;
 • Vatamarea corporala din culpa ;
 • Violarea de domiciliu;
 • Violarea secretului corespondentei;
 • Divulgarea secretului profesional;
 • Furtul pedepsit la plângerea prealabila;
 • Abuzul de încredere;
 • Gestiunea frauduloasa;
 • Distrugerea;
 • Abandonul de familie;
 • Nerespectarea masurilor privind încredintarea minorilor;
 • Tulburarea folosintei locuintei .

Puteti apela la mediere si in cazul infractiunilor pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala. In aceste cazuri este posibila recupararea prejudiciului inante de definitivarea procesului penal, prin punerea in executare a acordului de mediere. In cazul in care inculpatul, in urma acordului de mediere, acopera prejudiciul cauzat, beneficiaza de circumstante atenuante.

DREPT COMERCIAL :

• Executarea contractelor;
• Interpretarea clauzelor contractuale;
• Rezilierea sau rezolutiunea contractelor;
• Pretentiile comerciale izvorate din neexecutarea sau executarea cu intarziere a contractelor;
• Conflictele dintre diferite compartimente ale societatii;
• Conflictele intre angajati, angajat si angajator etc.
• Orice situatie conflictuala generata in derularea contractelor de natura comerciala.
• Conflictele ivite intre societatile comerciale partenere, conflictele aparute in interiorul acestora precum si conflicte aparute intre societati comerciale persoane juridice si persoane fizice (in calitate de beneficiari, prestatori, etc).
• Contracte comerciale in derulare, dar si contracte ajunse la finalul executarii lor si asupra carora exista neintelegeri.

BIROUL DE MEDIATOR – VIOREL POPA

Ofera tuturor clienților sai consultanța personalizata, cu privire la mediere și la modalitațile de stingere a conflictelor, dând acestora posibilitatea de a alege calea cea mai avantajoasa de soluționare.

Astfel, parțile vor ști în ce masura conflictul lor poate fi stins prin mediere și care sunt avantajele recurgerii la procedura medierii raportate la propria cauza, economisind timp și bani.

DESPRE ONORARII

Potrivit art. 26 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, ”Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu parțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.” De asemenea  ”Onorariul trebuie sa fie rezonabil și sa țina cont de natura și de obiectul conflictului.”

Prin urmare, onorariul va fi stabilit în funcție de  natura și obiectul conflictului (în funcție de durata procedurii, de amploarea si complexitatea  cazului ) astfel :

- onorariul orar - este reprezentat de o suma fixa, pentru o ședința de mediere.

- onorariul de succes - poate fi reprezentat, spre exemplu, de un procent din valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii, în ipoteza în care parțile ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate în divergența.

Stabilirea onorariilor mediatorului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

• a) timpul si volumul de munca solicitate pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;

• b) natura, noutatea si dificultatea cazului;

• c) importanta intereselor în cauza;

• d) notorietatea, titlurile, vechimea în munca, experienta, reputatia si specializarea mediatorului;

• e) conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;

• f) avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de mediator;

Alte cheltuieli :

- Reprezinta alte cheltuieli efectuate in procesul de mediere, fie în procedura prealabila fie pe parcursul medierii propriu-zise (exemplu: expertize, evaluari, deplasari etc.).

Cine platește onorariul mediatorului?

parțile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere;

de comun acord, parțile pot conveni și altfel.

Ajutorul public judiciar privind sumele acordate cu titlu de onorariu de mediator.

Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanța, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, daca se vor încadra în condițiile stabilite de lege și, foarte important, daca vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și dupa declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfațișare.

Astfel, beneficiaza  de restituirea sumei platite mediatorului cu titlu de onorariu, persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza în întregime de catre stat.

Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat în proportie de 50%.

Ajutorul public judiciar se poate acorda si în alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa îi limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru în care acesta îsi are domiciliul sau resedinta obisnuita si cel din România. Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevazute de art. 6 din aceeași ordonanțã.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki